مروری جامع بر پریودانتیکس (کارانزا ۲۰۱۹)

مروری جامع بر پریودانتیکس (کارانزا ۲۰۱۹)

5
قیمت محصول:
1500000 1425000

اصول جراحی دهان، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹)

اصول جراحی دهان، فک و صورت (پیترسون ۲۰۱۹) کتاب به همراه تدریس تصویری

5
قیمت محصول:
1500000 1425000

مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی (آرت ۲۰۱۸،سامیت ۲۰۱۳، کریگ ۲۰۱۸، گلدشتین ۲۰۱۸)

مروری جامع بر دندانپزشکی ترمیمی (آرت ۲۰۱۸،سامیت ۲۰۱۳، کریگ ۲۰۱۸، گلدشتین ۲۰۱۸) کتاب به همراه تدریس تصویری

6
قیمت محصول:
1500000 1425000
10%
تخفیف
1
قیمت محصول:
20000 19000

مجموعه سوالات تالیفی، ارتقا و بورد بیماری های دهان و فک و صورت

مجموعه سوالات تالیفی، ارتقا و بورد بیماری های دهان و فک و صورت مؤلفان کتاب : دکتر نگین اثنی عشری…

319
قیمت محصول:
170000

مجموعه سوالات دندانپزشکی ترمیمی

مجموعه سوالات دندانپزشکی ترمیمی مؤلف کتاب : دکتر مهرداد مهرورزی زیر نظر: دکتر فرشته شفیعی ۱۴۸ صفحه شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۰۹-۸۵-۷

307
قیمت محصول:
170000

بیهوشی و کنترل درد (جلد اول)

بیهوشی و کنترل درد (جلد اول) بر اساس فونسکا ۲۰۱۸ مؤلف کتاب : دکتر مصطفی آلام استادیار گروه جراحی دهان…

130
قیمت محصول:
180000
7
قیمت محصول:
5,950,000 تومان